Отказ от отговорност

Въпреки че TE DEUM ADORAMUS (TDA) предприема разумни стъпки, за да гарантира, че информацията на неговия уебсайт е вярна, той не предоставя никаква гаранция, че информацията е точна, пълна или актуална.

TDA не поема никаква отговорност за действия, предприети в резултат на или позовавайки се на информацията на своя уебсайт.

Освен това TDA си запазва правото да променя информацията на своя уебсайт по всяко време и без предизвестие по своя преценка. 

TDA не гарантира, че неговият уебсайт или уеб услуги ще бъдат непрекъснати или свободни от грешки или вируси, и не поема отговорност за загуби или щети, претърпени от който и да е потребител. Потребителите използват уебсайта и уеб услугите на TDA изцяло на свой риск.

Външните връзки се предоставят само за удобство на посетителите на сайта. TDA не одобрява и не поема отговорност за нито един сайт, свързан с външни връзки, или за неговото съдържание.

Ако смятате, че някоя информация на уебсайтовете на TDA е неточна, неактуална или подвеждаща, моля, обърнете ни внимание на това, като изпратите имейл на адрес tedeumadoramuschoir@gmail.com. 

TE DEUM ADORAMUS - Камерен ансамбъл